Nieuws

Landschap is zowel een fysieke realiteit als de representatie die we ervan maken. Het vormt een geheel van natuurlijke en antropologische elementen en roept gevoelens en emoties op. De Europese Landschapsconventie benadrukt dat bij het nemen van maatregelen voor het beschermen, beheren en plannen van landschappen, alle dimensies in overweging moeten worden genomen.

Met dit in gedachten richtte GEOLAND – een Erasmus+ KA2 Hoger Onderwijs project – zich op NATURA 2000 plaatsen met als doel een leerpad te creëren voor studenten en professoren in landschapsmonitoring en -bescherming, met behulp van digitale tools zoals GIS en participatieve technieken.

Het project werd door Europa finaal beoordeeld met een score van 96%.

https://www.geolandproject.eu/

Agenda

Meer activiteiten

Een uitgebreide staat van dienst

Diepgaand kwaliteitsonderzoek in een brede waaier van geografische disciplines.

Bachelor of Science in de Geografie en de Geomatica/Master of Science in de Geografie en de Geomatica.

* * *

Onderzoeksprojecten bij verschillende financieringsinstanties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.

Hoogwaardige wetenschappelijke output: elk jaar verscheidene doctoraten, een groot aantal internationale papers gepubliceerd in hoog geciteerde tijdschriften en meer.

Bijdragen bij andere opleidingen, mede-organiseren van de specifieke lerarenopleiding Aardrijkskunde en de postgraduaatsopleiding Hydrografie.

Opleidingen met toekomst: een brede waaier van jobs door toenemende bewustwording klimaatproblematiek en duurzame ontwikkeling.

Vakgroep Geografie op sociale media